Народните носии на шопите са важна част техните обреди и традиции.

Както в останалите етнографски области, така и тук имаме смесване на различни елементи в народното облекло. Влияние оказва както географското разположение на Шоплука (на кръстопът), така разнообразието на култури и традиции в областта. Освен това не трябва да забравяме, че при изработването на носиите, важна роля е играл и личния вкус, както и шивашките умения на жените.

Като цяло Шоплука се характеризира със сукманена женска и белодрешна мъжка народна носия.
Сукманената носия е най-популярния модел носия за цяла България, но в Шоплука има свой типичен образ. Шопските сукмани са пъстри и много ярки, изобилстващи от декорации, гайтани, бродерии. Много характерно е наличието на пафти - металните накити, които се вързват около талията на девойките. Пафтите се изработват от лято или ковано желязо, често се обрисуват или окичват с камъни и други елементи. Женската носия изобилства от цветове, украсите са съсредоточени в полите и пазвите, а ръкавите на носията са най-често дълги и отново обшити с народни шевици.

За мъжката белодрешна носия в Шопската фолклорна област е характерна дългата като туника бяла риза, изработена от памук и декорирана около яката. Поясът тук е неразделна част от носията на шопа - винаги стегнато обвит около кръста. Изработва се предимно от вълна и бива черен или червен, в зависимост от случая. За сватби винаги се е използвал червен пояс. Елекът също определя облика на шопската носия. Най-често е дълъг, което прави фигурата на шопа по-висока и по-мъжествена. Панталоните на шопската носия са по-тесни от тези в други етнографски области, а богата им орнаментация е съсредоточена главно ниско долу в крачолите. За капак буйният шоп, никога не танцува и не се жени без калпак!

 

Още по темата

Още