Музикалният фолклор на Шоплука е единствен по рода си и определено е повод за българска гордост! Прославил българката песен по цял свят, шопският фолклор е известен със своята автентичност и силна емоционалност. Характерни тук са седенкарските, юнашките, жетварските песни, както и хороводното пеене, с типичното звучене на шопския нрав и темперамент.

Юнашките песни възхваляват Крали Марко и са обвързани с проблемите, но и геройствата на поробена България.

За жетварските песни, популярни из цяла България, тук, както и в Тракийската фолклорна област е характерно т.н. “пеене-отпяване”, при което част от изпълнителите пее, а другата част им отпява. Жетварските песни са предимно с безмензурни тактове и се пеят най-често от две певици на два гласа.

Гласовитостта е друга емблематична специфика на шопската песен. От гледна точка на музикалното творчество, Шоплука е известен с това, че е съхранил и до днес двугласното и тригласното пеене.

В този ред на мисли, не можем да подминем село Бистрица, Софийско, прославило шопския фолклор.
Тук се сформира първия български оркестър за народна музика - “Бистришка четворка”, съставен през 1936 година. Оркестърът има изключителни заслуги за българския музикален фолклор.

Световен феномен са т.н. “Бистришки баби”, които със своя необятен талант, олицетворяват автентичния фолклор на Шопската област! В село Бистрица все още се пее тригласно, а това е истинско богатство, национално-културно наследство!
Днес “Бистришките баби” са под закрилата на ЮНЕСКО, като са вписани в книгата “Живи човешки съкровища”. Тригласното пеене на тези певици е спечелило безброй награди и най-важното - съхранило е фолклорното наследство на областта. С една дума - автентичност!

По-популярни песни от Шопската фолклорна област са: “Дилмано, Дилберо”,  “Заспала Стана”, “Момиче тънко”,  “Мома иде от горица”, “Ой Недо, Недо”, “Заспало е челебийче”, “Мало село”, “ Море, рано рани Дена”

Като цяло шопските песни звучат остро, рязко и открито, досущ като шопския нрав!
Трудно се намират песни с тъжен край, характерни са проблематичните сюжети на песента, но на края винаги се намира решение и всичко завършва от добре по-добре, а до тогава:

"Дръж се земьо - шоп те гази!
С него се на глава не излази!
Он като окне, цело село скокне,
па като рипне, чак до небо пипне,
като друсне доле,
разклати цело софийско поле!"

Още по темата

Още