Родно място

Bona fide® е регистрирана през 2006 г. като българска търговска марка с действие в над 20 европейски държави и обхващаща 25 класа /категории/.

Марката Bona fide® заживява в старопланинското с. Жеравна, покрай провеждането на „Фестивала на фолклорната носия” през 2008 г. Този фестивал е най-мащабното автентично преживяване у нас, който набира все по-голяма популярност и интерес сред хората от всички краищана света и всички възрасти.


Жеравна, като най-големия архитектурен резерват в България от своя страна е съхранила всички истински традиции, обичаи, възрожденска архитектура и дух. Имено заради това избрахме Жеравна за родно място на Bona fide®!