Най-популярният музикален инструмент, както за цяла България, така и за обширната Тракийска фолклорна област, е кавалът – дървен духов инструмент, неразделна част от народното творчество.

Богатството на музиката по тези земи се обогатява и от мелодията на гайдата, духов музикален инструмент, съпровождащ всеки празник, допълвайки музиката на населението с емоционалния заряд, които придава на песента.

Характерна за тези земи е предимно Джура-гайда, известна със своята височина и яснота на звука. По-рядко по тези земи се среща познатата по на север гъдулка.

Друг популярен инструмент тук е тъпанът. „Ах, гърмят на небето големите тъмните тъпани”!  е казал Александър Геров. И има защо! Тъпанът по произход е арабски инструмент, но още през X век навлиза в българския фолклор и става емблематичен за него. Характерен е за сватбите на местното население и за всеизвестните всекиму кукерски танци и различни ритуали, за които можеш да продължиш да четеш тук.

Още по темата

Още